Met de ZuiderLichtFamilie willen wij graag een mogelijkheid bieden voor Arabisch- en Nederlands-sprekende mensen om samen te komen in de naam van Jezus Christus. Wij geloven dat God onze Schepper is en Hij ons door Christus met Zichzelf verzoend heeft. Hij is onze Vader en wij zijn Zijn kinderen. Net zoals in een gezin elk kind uniek is en geliefd, en een taak heeft, zo zijn wij allen uniek (achtergrond en karakter) en geliefd bij de Vader, en hebben we een roeping. We mogen van en met elkaar leren wie God is en wat Hij ons openbaart in Zijn Woord, en hoe we met elkaar mogen omgaan. Door de ontmoetingen met elkaar, waarbij we samen bidden, zingen, in de Bijbel lezen en daarover praten, willen we een liefdevolle gemeenschap vormen en de eenheid in Christus ervaren.

Met de gemeenschap willen we ook graag het Evangelie uitreiken naar de mensen om ons heen, zowel in de persoonlijke contacten die we hebben, maar ook als groep. We willen getuigen van de hoop die in ons is. Die hoop is een vaste grond onder onze voeten, wat er ook gebeurt in ons leven, ons leven is veilig in Jezus Christus. We hopen zo een gemeenschap te vormen waar mensen welkom zijn en de liefde van God mogen zien en ervaren.